www.204.net

资讯动态???News
联系大家???Contact

陈新亚 草书江汉卷

2015/11/16 9:42:18??????点击:

草书江汉卷 31×172cm 2007.7


释文:

  江汉曾为客,相逢每醉还。

  浮云一别后,流水十年间。

  欢笑情如旧,萧疏鬓已斑。

  何因不归去,淮上有秋山。

  韦苏州淮上喜会梁州故人。丁亥仲夏。水鸣新亚书于汉上

 


         石家庄永泰装裱机械,邀请您继续欣赏下一篇文章。

XML 地图 | Sitemap 地图